موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
تحصیلات تکمیلی انتشارات دوره های تخصصی تکمیلی(Minor) دانلودها
تازه های کتابخانه؛ معماری ژاپن از آغاز تا شروع دوره میجی

معماری ژاپن از آغاز تا شروع دوره میجی

اثر کازوئو نی شی

ترجمه به انگلیسی؛ هورتون

ترجمه به فارسی: دکتر الهام اندرودی 

کتاب حاضر معماری ژاپن را از ابتدا تا شروع دوره مِیجی در 1868 بررسی می کند. معماری مذهبی ژاپن، معماری مسکونی، معماری دفاعی و ابنیه شاخصی همانند چایخانه های ژاپنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. جنبه های مختلف به هم پیوسته همانند اجزای معمارانه، خصوصیات فضایی، سازه و ساختار، افراد وابسته به تاریخچه شکل گیری و تحولات مجموعه ها و زندگی جاری در آنها به دقت تشریح شده است. منابع متعدد تاریخی و بهویژه طومارهای تصویری مورد استفاده قرار گرفته و با گزارش های باستانشناسی و برداشت های میدانی تکمیل شده استبه عنوان کتابی در حوزه معماری، ارائه بصری شرح نوشتاری با کمک صدها کروکی توصیفی و تحلیلی دستی و دقیق، خوانا شده است.


تاریخ ارسال: 1397/06/01
  • نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی- خیابان دوم- خیابان انتصاریه
  • رایانامه: info [at] pu.ac.ir
  • تلفن ثابت: ۶-۸۸۳۳۰۹۰۴(۰۲۱)
  • نمابر: ۸۸۳۳۹۸۰۳(۰۲۱)
  • شماره پیامک: ۲۰۰۰۰۸۰۸۰۸۸۰
  •  کد پستی : ۱۴۱۳۹۱۵۳۶۱

خانه     |    آرشیو کل مطالب    |     RSS     |    اینستاگرام    |     لینکدین     | ارتباط با ما