موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
تحصیلات تکمیلی انتشارات دوره های تخصصی تکمیلی(Minor) دانلودها
پیش بینی عملکرد پروژه

مقدمه

مدیریت پروژه یکی از شاخه های میان رشته ای و چندرشته ای جذاب علم محسوب می شود که مفاهیم و کاربردهای آن به سرعت در حوزه های مختلف کسب و کار در حال توسعه است. وسعت مفاهیم موجود در این شاخه علمی سبب شده است که ظرفیت بسیار بالایی جهت تغییر، ب هروزآیی و اصلاح ساختار از طریق ورود دستاوردهای نوین سایر علوم در آن ایجاد شود. برای مثال دستاوردهایی که در مباحث هوش مصنوعی، مدل سازی های کمی و کیفی و فناوری اطلاعات حاصل م یشود، به سرعت جایگاه ابزاری خود را در مدیریت پروژه پیدا م یکند. ده ها مقاله ای که با استفاده از شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک و سیستم های اطلاعاتی در مدیریت پروژه نگاشته می شوند، دلیلی بر این مدعا هستند. از طرفی نظریه ها و ابزارهای علوم مهندسی، ریاضیات و فیزیک همچون نظریه بازی و یا فیلتر کالمن نیز در مدیریت پروژه جایگاه خود را م ییابند. در  همین راستا کتاب حاضر با عنوان پیش بینی عملکرد پروژه براساس نظریه آشوب با هدف تبیین کاربردی ابزارهای نظریه آشوب برای برنامه ریزی و مدیریت پروژه های ساختمانی و صنعتی تدوین گردید.

به علاوه با ایجاد رشته مدیریت پروژه و ساخت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و نیز رشته های مهندسی و مدیریت ساخت در دانشکده های معماری و مهندسی عمران، همواره تدوین و انتشار منابع کاربردی در زمینه مدیریت پروژه مورد نظر اینجانب بوده است. تدوین و انتشار کتاب های "فناوری اطلاعات در مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه"، "مدیریت پروژه با رویکرد پروژه های فناوری اطلاعات"، (IT) "سیستم های اجرای پروژه"،"روش طرح و ساخت"، "مدیریت استراتژیک پروژه"، "مبانی مدیریت پروژه" و اینک کتاب "برنامه ریزی پروژه براساس نظریه آشوب"، که توسط انتشارات دانشگاه تهران چاپ و منتشر شده و به چاپ های متعدد رسیده اند، از اولین گام ها در این زمینه محسوب می شود. انتخاب کتاب "مدیریت پروژه با رویکرد پروژه های فناوری اطلاعات" به عنوان کتاب برگزیده در سال 1387 ، کتاب "روش طرح و ساخت" به عنوان کتاب برگزیده در سال 1388 و کتاب "مدیریت استراتژیک پروژه" به عنوان کتاب برگزیده در سال 1389 نشان دهنده مفید و موثر بودن این کتاب ها و نیاز مبرم جامعه به منابع جامع، اصیل و ارزشمند در حوزه مدیریت پروژه است.

پیش بینی عملکرد پروژه

ح

کتاب حاضر مشتمل بر شش فصل تالیف شده است و در آن سعی شده که به شیوه ای ساختارمند رویکرد نوین برنامه ریزی براساس مفاهیم نظریه آشوب شرح داده شود. فصل اول کتاب به شرح نقش، جایگاه و اهمیت موضوع برنامه ریزی در مدیریت پروژه اختصاص داده شده است و در آن مفاهیم کلی این فاز در کنارمعرفی نظریه علائم هشداردهنده اولیه آنسوف و تصمیم های استراتژیک پروژه بررسی شده اند. در فصل دوم کتاب به مفاهیم، حوز هها و ابزارهای مرتبط با نظریه آشوب و سیستم های دینامیک غیرخطی و ویژگی های آنها پرداخته شده است. فصل سوم به موضوع پی شبینی در مدیریت پروژه و روش های مختلفی که در ارتباط با پیش بینی موجود است اختصاص داده شده است و در آن تقسی مبندی جدید از موضوع پی شبینی در مدیریت پروژه عنوان شده است. در فصل چهارم ارتباط میان مفاهیم نظریه آشوب و موضوع پیش بینی در مدیریت پروژه در قالب نظریه تراژکتوری پروژه ارائه شده است و در آن به تشریح مفاهیم اساسی چون فضای فاز پروژه، متغیرهای شک لدهنده و متغیرهای مستقل پرداخته شده است. در فصل پنجم با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و به طور خاص سیستم های عصبی فازی، اقدام به پیشنهاد و ارائه مدلی جهت پیش بینی تراژکتوری پروژه شده است و در نهایت در فصل ششم روش های تشخیص آشوب در سیستم پروژه و تحلیل تراژکتوری آن جهت تصمیم گیری ارائه شده اند.

تالیف این کتاب با همکاری آقای دکتر امیر فرجی از دانش آموختگان برجسته رشته مدیریت پروژه و ساخت انجام شد که امیدوارم با استمرار این گونه فعالی تهای علمی و پژوهشی موفق به کسب موفقیت های بیشتری در این زمینه شوند. در ضمن از همکاری ب یدریغ مسئولان و کارکنان محترم مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران که امکان انتشار این کتاب را فراهم کرده اند، تشکر و قدردانی می کنم. دریافت نظرات و انتقادات خوانندگان محترم، اصلاح و ارتقای این اثر را در چا پهای بعدی میسر خواهد ساخت. خوانندگانعزیز می توانند انتقادات، نظرات، پیشنهادات و سؤالات خود را به آدرس الکترونیکی ارسال نمایند. PM.BOOKS@YAHOO.COM

دکتر محمود گلابچی

استاد دانشکده معماری

و سرپرست رشته مدیریت پروژه و ساخت

پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران


تاریخ ارسال: 1394/10/23
  • نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی- خیابان دوم- خیابان انتصاریه
  • رایانامه: info [at] pu.ac.ir
  • تلفن ثابت: ۶-۸۸۳۳۰۹۰۴(۰۲۱)
  • نمابر: ۸۸۳۳۹۸۰۳(۰۲۱)
  • شماره پیامک: ۲۰۰۰۰۸۰۸۰۸۸۰
  •  کد پستی : ۱۴۱۳۹۱۵۳۶۱

خانه     |    آرشیو کل مطالب    |     RSS     |    اینستاگرام    |     لینکدین     | ارتباط با ما