ورود اعضا ثبت نام سامانه مدیریت آموزش (سما) English
  فصل پنجم : حذف واضافه

 

ماده 17 
دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلتی، کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی، حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف کند و یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا کند. مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوزنکند.

تذکر: 
به دانشجویانی که در مهلت حذف واضافه بخشی یا تمام واحد های انتخابی خود را حذف نمایند فقط شهریه متغیر واحدهای حذف شده مسترد خواهد شد ودر صورت حذف واحد ها پس از مهلت مقرر حذف و اضافه شهریه متغیر نیز برگشت داده نخواهد شد.
 
ماده 18
 
حذف اضطراری
 
در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا 5 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی، فقط یکی از درس
های نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند مشروط براینکه اولاً غیبت دانشجو درآن درس بیش از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحد های باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود. 
تذکر:
 
به دانشجویانی که به صورت اضطراری تنها یکی از درس
های نظری خود را حذف نمایند هیچگونه شهریه ای اعم از ثابت و متغیر مسترد نخواهد شد. 
ماده 19
 
حذف کلیه درس
های اخذ شده در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت نیمسال مزبور جزء حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد. 
تذکر:
 
درصورت حذف نیمسال هیچگونه شهریه اعم از ثابت یا متغیر مسترد نخواهد شد.

ماده 17 
دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلتی، کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی، حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف کند و یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا کند. مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوزنکند.

تذکر: 
به دانشجویانی که در مهلت حذف واضافه بخشی یا تمام واحد های انتخابی خود را حذف نمایند فقط شهریه متغیر واحدهای حذف شده مسترد خواهد شد ودر صورت حذف واحد ها پس از مهلت مقرر حذف و اضافه شهریه متغیر نیز برگشت داده نخواهد شد.
 
ماده 18
 
حذف اضطراری
 
در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا 5 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی، فقط یکی از درس
های نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند مشروط براینکه اولاً غیبت دانشجو درآن درس بیش از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحد های باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود. 
تذکر:
 
به دانشجویانی که به صورت اضطراری تنها یکی از درس
های نظری خود را حذف نمایند هیچگونه شهریه ای اعم از ثابت و متغیر مسترد نخواهد شد. 
ماده 19
 
حذف کلیه درس
های اخذ شده در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت نیمسال مزبور جزء حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد. 
تذکر:
 
درصورت حذف نیمسال هیچگونه شهریه اعم از ثابت یا متغیر مسترد نخواهد شد.


تاریخ ارسال: 1393/08/23

نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی- خیابان دوم- انتصاریه - پلاک 18
ایمیل: info [at] parsuniversity.ir
تلفن ثابت: 6-88330904(021)
فکس: 88339803(021)
شماره پیامک: 200008080880

 کد پستی : 1413915361

عضویت در خبرنامه
ایمیل:
2+3=

خانه     |    آرشیو کل مطالب    |     RSS     |     ارتباط با ما